سوالات مطرح شده در شبیه سازی hysys در پالایشگاه گاز هنگام

سلام
می دانیم در محصول خروجی بالاخره H2S و CO2 کم می شود که حرف درستی است.
این را جسارتا متوجه نشدم که چرا در هنگام شبیه سازی پالایشگاه گاز هنگام فرمودید که در محصول ما بازم درصدی از H2S و CO2 داریم .آیا منظورتان همان به spec رساندن این دو ماده در محصول خروجی است؟

با سلام
در پالایشگاه گاز هنگام فرآیند شیرین سازی گاز با آمین DEA 28% WT شیرین سازی صورت گرفته که این ماده عمدتا H2S را ازسیستم بخوبی جدا میکند ولی برای CO2 جداسازی کاملی مطابثق با SPEC اولیه صورت نمیگیرد