Hookup گیج فشار برای خطی که فشار بالای 250 بار هست

بله ممکن هست ریتینگ ۶۰۰۰ پوند میشه برای این فشار استفاده کرد در غیر اینصورت ولوهای block & bleed از نوع گیت یا بال میشه استفاده کرد که باید double block & bleed در نظر گرفته شود

در hookup گیج فشار برای خطی که فشار بالای 250 بار هست
آیا میتوان از منیفولد و تیوب استفاده کرد؟
منیفولدی که این رنج رو تحمل کنه داریم؟
برای این خطوط چه پیشنهادی دارید؟