Hookup گیج فشار برای خطی که فشار بالای 250 بار هست

در hookup گیج فشار برای خطی که فشار بالای 250 بار هست
آیا میتوان از منیفولد و تیوب استفاده کرد؟
منیفولدی که این رنج رو تحمل کنه داریم؟
برای این خطوط چه پیشنهادی دارید؟

بله ممکن هست ریتینگ ۶۰۰۰ پوند میشه برای این فشار استفاده کرد در غیر اینصورت ولوهای block & bleed از نوع گیت یا بال میشه استفاده کرد که باید double block & bleed در نظر گرفته شود