Head و tail در pdms

با سلام و احترام
در نرم افزار pdms چگونه می توانیم محل head و tail یک branch را متوجه شویم؟ یعنی وقتی که branch در پروژه موجود است، چگونه می توانیم متوجه شویم کدام سر آن head است.

با سلام و احترام
برنچ رو ce کنید و با استفاده از شکل زیر انجام بدین

image