مدل کردن لوله HDPE در سزار

سلام جناب دکتر…چگونه لوله های پلی اتیلن را با سزار تحلیل تنش کنیم ؟

سلام

در خصوص لوله های پلی اتیلن LOAD CASE توسط سازندگان اعلامم میشود. البته در استانداردهای DIN8074 و DIN8075 نیز مطالبی عنوان شده است