کاربرد کنترل ولوهای half stroke و full stroke

در spec پروژه ها صراحتا نوشته میشه و همواره هم half stroke در نظر گرفته میشه

کاربردش هم که در بسته توضیح داده شده یکی از مواردی که در محاسبات عملگر لحاظ میشه همین مورد هست

با عرض سلام ممکن هست توضیح بدید چه زمانی از کنترل ولو half stroke و full stroke استفاده میشود ؟ با مفهوم این دو اشنا هستم طبق چیزی که در بسته فرمودید ولی اینکه کاربردشون در کجا هست ؟ زیرا در انتخاب stroking time تاثیر دارد