کاربرد کنترل ولوهای half stroke و full stroke

با عرض سلام ممکن هست توضیح بدید چه زمانی از کنترل ولو half stroke و full stroke استفاده میشود ؟ با مفهوم این دو اشنا هستم طبق چیزی که در بسته فرمودید ولی اینکه کاربردشون در کجا هست ؟ زیرا در انتخاب stroking time تاثیر دارد

در spec پروژه ها صراحتا نوشته میشه و همواره هم half stroke در نظر گرفته میشه

کاربردش هم که در بسته توضیح داده شده یکی از مواردی که در محاسبات عملگر لحاظ میشه همین مورد هست