Gauge saver-ovp-over range protector

دورد استاد عزیز؛
استاد چه موقع باید از ovp استفاده کنیم؟
مثلا اگر رنج گیج ما 0تا10بار باشد خوب با توجه به اینکه این گیج میتونه فشار تا 1.3 F.S خودشو تحمل‌کنه، پس تا فشار 13بار خود گیج میتونه تحمل کنه در صورتی که از 13 بار بخواد بیشتر بشه ما می تونیم ازovp استفاده کنیم!
آیا این چیزی ک گفتم درسته

بله کاملا صحیح
وقتی فشار دیزاین شما از 1.3 برابر scale بیشتر است باید Gaige saver استفاده گردد

1 پسندیده