gas actuated thermometter

سلام وقت بخیر

برای ترمومتر های گازی و مایع که به صورت ریموت نصب میشن چطوری تاثیر دمای محیط بر کپیلاری و سیال درون اون رو از بین میبریم؟
جایی خوندم که با زیاد کردن حجم بالب در مقایسه با کپیلاری این مشکل تا حدودی برطرف میشه. آیا درست هست؟ آیا راه دیگری هم وجود دارد؟

1 پسندیده

بله می تواند این راهکار باشد. این موارد توسط خود سازندگان در طراحی تجهیزات در نظر گرفته می شود و نیازی برای جبرانسازی مقدار خوانده شده توسط گیج توسط بهره بردار لازم نیست.

1 پسندیده