FT or FG for Rotameter

سلام

1- برخی از روتامیترها(variable area flowmeter) مجهز به ترانسمیترهستند حال روی P&ID یا هنگامی که دیتاشیت را برای این تجهیز پر میکنیم تگ تجهیز باید FT باشد یا FG?

2- حداکثر سایزی که ساخته می شوند چقدر است؟

3- بای پس روتامیترها تا چه سازهایی ساخته میشوند و در کجاها کاربرد دارند؟

1- باید FT باشد
2- 4 اینچ
3- 4 اینچ بسته به شرایط پروسسی ممکن است میزان فلوی خط بای پس نیاز باشد. این مورد به طراحی مربوط می شود.