استفاده از flow conditioner

سلام
برای جایی که مجبوریم upstream مربوط به اوریفیس را کم کنیم طبق درخواست واحد پایپینگ،straightner چه میزان از upstream کم خواهد کرد,چطور متوجه شویم،استانداردی وجود دارد؟،همچنین در چه فاصله ای از اوریفیس می بایست نصب گردد؟

در فاصله 1.5 تا 6 برابر قطر لوله بعد از تجهیزی که تلاطم را به وجود آورده نصب می شود و پس از فلو کاندیشنر در فاصله 3 برابر قطر لوله تجهیز اندازه گیری فلو نصب می شود.

1 پسندیده