تفاوت FATو inspection

سلام
در هنگام خریدولو هم ITP درخواست میشود و هم FAT. خوب در ITP ، ولوها تست و بازرسی میشوند پس دیگر اینجا آیا FATمعنای دارد؟

2 پسندیده

با سلام و احترام

در خصوص تست FAT، عموما هدف بررسی PERFORMANCE یا کارایی تجهیز نو هست که بنا بر خواسته کارفرما در بازرسی اضافه میشود.

برای مثال فرض بگیرید که شما کمپروسوری دارین که در یک کشور پایه تولید میشه و قرار هست در یک شرایط اب و هوایی جدید بره استفاده بشه که بخاطر تفاوت اونها کارایی متفاوتی خواهد داشت. لذا به همین دلیل نیازمند تست مجزا هست.

ضمنا برای ولو FAT تست نیاز نیست، مگر اینکه شرایط خاصی بر ولو حکم فرما باشد که باید در اسپک خرید پروژه به آن اشاره شود.

1 پسندیده