نوع سیگنال تجهیزات f&g

  1. لطفا بفرمایید چگونه میتوان تشخیص داد نوع سیگنالی که تجهیزات F&G به پنل کنترلی ارسال میکنند از چه نوعی می باشد ؟ آنالوگ یا دیجیتال؟
  2. در رابطه با تجهیزاتی مانند toxic gas detector ها که نیاز به آمپر بالایی دارند آیا برق رسانی از پنل می تواند باشد یا الزاما باید از مسیر دیگری برق رسانی انجام گردد ؟
1 پسندیده

سلام مهندس عزیز
1- نوع تجهیز بیان کننده این موضوع است برای مثال شما دتکتور شعله ای خریداری می کنید که آنالوگ (20-4 میلی آمپر) است لذا پرواضح است که نوع سیگنال آنالوگ است.
2- تجهیزاتی مانند دتکتور شعله، دتکتور گاز، دتکتور مکنده دودی و بیم دتکتور نیاز به تغذیه خارجی دارد، حال این تغذیه توسط منابع تغذیه خارجی استاندارد که مطابق با EN54-4 ساخته شده است، تامین می شود.
استفاده از پورت AUX کنترل پنل ها هم بلامانع است به شرطی که پاسخگو نرخ جریان مصرف کننده باشد.

1 پسندیده