ارتباط بین سیستم f&g و esd یک طرفه هست یا دوطرفه؟

معمولا يه طرفه است و ورودي سيستم esd ميتواند از f&g باشد
به بيان بهتر cause سيستم esd ميتواند از سيستم f&g باشد تا در صورت بروز موارد اتش يا گاز سيستم بتواند پلنت رو shut down دهد

ارتباط بین سیستم f&g و esdیک طرفه هست یا دوطرفه؟

و در خصوص safety network و لزوم یا عدم لزوم آن لطفا توضیحاتی را بفرمایید.