استاندارد های سیگنال ESD

سلام
لطفا استاندارهای که راجع به سیگنال های ESD صحبت میکند معرفی کنید؟

سوال شما بسیار جنرال است و در این خصوص هر استانداردی مواردی را عنوان کرده است.