سیگنال سطح برای ESD

سلام
۱- در بعضی سایتها از یک ترانسمیتر روی مخزن استفاده میکنند و با آن ترانسمیتر هم سطح HHرl و LL را شات دون میدهند و در بعضی جاهای دیگر از یک ترانسمیتر مجزا برای شات دون HHو از یک دیگر برای LL استفاده میکنند. و می گویند اینکه ما از دوتا ترانسمیتر استفاده کنیم یا یک ترانسمیتر بسته به اهمیت وSIL دارد. چگونه باید با توجه به SIL تشخیص بدهیم چند ترانسنیتر استفاده یا مثلا voting بگذاریم؟

۲- آیا استانداری وجود دارد که با توجه SIL تعداد ترانسمیتر ها و نوع votingرا مشخص کند لطف نام ببرید؟

در سوال قبلی شما به مطالعات SIL اشاره کردم. تعداد تجهیزات بر اساس گرید SIL مشخص می شود مثلا اگر در جایی SIL3 لازم باشد با Voting 2 oo3 می توان به SIL3 رسید.