ورود سیگنال به صورت شبکه به سیستم ESD

سلام
۱- براساس کدام استاندار باید سیگنال از DCSبه ESD هارد وایر باشد؟ آیا IPS راجع به این مورد صحبتی کرده است؟
۲- آیا میتوان از فیلد سیگنال را به صورت شبکه به ESDمنتقل کرد؟ آیا در تناقض با استاندارد نیست

۳- آیا میتوان به صورت هاردوایر سیگنال را به ریموت آ ی او آورد و بعد با شبکه به سیستم ESD برد؟آیا در تناقض با استاندارد نیست

سلام وقت بخیر
1-اطلاعی ندارم
2-سیگنال مستقیم از فیلد به ESD ارسال میشه و هیچ اشکالی ندارد
3-ESD هم REMOTE IO دارند و اشکالی نداره
موفق باشی