اتصالemerson hart communicator 475 به تجهیز با پرتکل fieldbus

سلام خدمت شما اساتید
دستگاه emerson hart communicator 475 را به چه صورت میتوان به
Transmitter که از پروتکل fieldbus پشتیبانی میکنند وصل کرد.
و آیا میتوان در محیط آزمایشگاهی و بدون اتصال به سیستم کنترل به تجهیز متصل شد
Screenshot 2023-04-27 201109

نحوه اتصال مانند هارت هست با این تفاوت که در صورت اتصال اتوماتیک دستگاه کامیونیکیتور تجهیز را به صورت foundation شناسایی می کند.
بله امکان پذیر هست.

1 پسندیده