کلگی ellipsoidal 2:1

در کلگی های 2:1 ellipsoidal منظور از 2:1 چی هستش؟

سلام و ادب
ابتدا کلگی ellilpsoidal یعنی چی؟ این ellipsoidal یعنی بیضی و در بیضی قطر بزرگ دو برابر قطر کوچک است و مفهوم 2:1 هم از اینجا می آید
حال این بیضی را از وسط دوتا کنید تا یک‌کلگی داشته باشید حال عمق آن یا همان h می شود یک چهارم قطر آن که در UG32 نیز اشاره شده است.
در استانداردها قطر بزرگ را با D و قطر کوچک را با 2h مشخص میکنند…و گاها یک نسبت بیضوی Rell نیز مطرح می شود که Rell=D/2h که برای کلگی 2:1 این‌ مقدار 2 می شود.
در بخش محاسبات کلگی ug 32 با تقاطع ضربدری به asme ffs.1 نحوه محاسبه ضخامت و خواص کلگی‌ها بر اساس نسبتهای متفاوت در بخشهای متفاوت آن تشریح شده است. و البته
کافی است مفاهیم تشریح شده در پستهای قبلی را نیز مرور نمایید.
با سپاس

1 پسندیده