ارور E1 پلوپز بعد از تعویض سنسور کف

سلام پلوپز سنسور کف دیگ سوخته بود که شامل سنسور و ترموفیوز بود تعویض کردم الان ارور E1 میزنه به محض زدن دوشاخه به برقدرود برشما معمولا وقتی سنسور کف میسوزه مدار برد رو آسیب میزنه برد رو چک کنید اگر از صحیح بودن رنج کیلو اهن سنسور مطمئن هستید

1 پسندیده