مبدل DUMMY TUBE -SEALROD-SEAL STRIP

با سلام تفاوت
SEAL STRIP
DUMMY TUBE
SRAL ROD
, PLUGGED TUBE
را میخواستم بدونم

هدف از تعبیه seal strip ها کاهش اثر جریان بای پس در مبدل میباشد که در اطراف دسته لوله جریان دارد. آنها معمولاً نوارهای نازکی از فلز هستند که در شکاف‌های بافل قرار می‌گیرند و به سمت بیرون به سمت دیواره پوسته امتداد می‌یابند تا جریان بای‌پس را مسدود کرده و آن را به داخل tube bundle بازگرداند.
Seal rode ها عمدتا از جنس میلگرد و با مشخصه های ابعادی تیوب میباشند که به عنوان لوله های مجازی بوده ولی به داخل آنها سیالی وارد نمیشود این لولها در مسی فرار سیال قرار گرفته تا در نتیجه ویژگی های عملکرد مبدل حرارتی را بهبود می بخشند.
Plug for tubes برای لوله هایی مطرح میباشد که دچتر آسیب ، خوردگی و یا نیاز به کور کردن دارند استفاده میگردد. در این راستا یا استفاده از در پوش یا plug میتوان از ورود سیال به داخل تیوبها جلوگیری کرد.هر چند که با استفاده از پلاگ سطح انتقال حرارت کاسته شده و تیوب از مسیر انتقال حرارت خارج میگردد ولی بیشتر ئر برنامه های نگهداری و تعمیر استفاده میگردد.
Plugs ها می تواند یک روش موثر و قابل اعتماد برای تعمیر مبدل حرارتی در صورت انجام صحیح باشد. با این حال، اگر با دقت اجرا
نشود، می تواند آسیب بیشتری نسبت به سود آن داشته باشد.

1 پسندیده

با تشکر
وظیفه dummy tube چیست؟

با سلام
همانطوریکه در شکل زیر ملاحظ میکنید dummy tube مانند یک میل گرد با سطح صاف بوده که در مسیر فرار سیال در ناحیه pass partition قرار میگیرد . در این ناحیه حرکت سیال پس از برخورد به سطح این میله منحرف شده و با عث افزایش تماس سیال سمت پوسته با لوله ها میگردد
image

1 پسندیده

ممنون