مزیت سوییچ DPDT

سلام
در بسته فرمودیدسوییچ DPDTکنتاکت هایش باهم تغییر میکند(یک ست پوینت دارد) یعنی در یک حالت دو کنتاکت کلوز و در حالت که به ست پوینت رسیدیم دو کنتاکت اوپن میدهد. خوب اگر ما از یک SPDT استفاده کنیم میتوانیم از کنتاکتهایش انشعاب بگیریم و به هر تعداد مصرف کننده بدهیم و عملا دیگر نیاز به DPDTنیست. خوب پس با این اوصافDPDT چه مزیتی دارد؟

درود اگه شما بخاین در یک لحظه یک مدار رو باز (استپ پمپ) و یک مدار رو ببندین (مثلا استارت کولر) نمیتونین از یک SPDT استفاده کنین چون خروجی ش فقط یک کنتاکت متغیر داره پس در این مثال باید DPDT باشه

خوب مهندس جسارتا همین مثالی که فرمودید باز هم میشه با یکSPDT اجرا کرد (مطابق شکل پیوست شده


)
سیگنال ۲۴ ولت بهcom آمده در حالت عادی پمپ روشن چون سیگنال ۲۴ولت را میگرید و کولر هم چون سیگنال نمیگیرد خاموش است. زمانی به ست پوینت میرسین تیغه کلوز ، باز میشه و موتور استاپ میخورده و تیغه اوپن، کلوز میشه و کولر استار میخوره.

در این شرایط چگونه پمپ رو خاموش می کنین؟! در این حالت همیشه پمپ روشن است. عملا مدار شما قطع نمی گردد لذا صحیح نیست.