گرفتن اتصال Dpاز کنار مخزن

سلام
آیا میتوان در مخازن کروی برای نصب DP level transmitter کانکشن را از کنار گرفت؟ آخه چندبن بار پیش آمده که واحد مکانیک اجازه چنین کاری نمی دهد چه دلیلی وجود دارد؟

درود مهندس جان.
مخازن کروی در دسته بندی مخارن اتمسفریک قرار نمیگیرن.
پیشنهاد میکنم از دوستانی که دوره های مخازن تحت فشار و تدریس میکنن سوال و مطرح کنید.
سپاس.