محاسباتdisplacer

با سلام و خسته نباشی خدمت مهندس لطفی عزیز و مجموعه نماتک
مهندس بخش level. حجم رو برای دیپلیسرحساب کردن×V=3.14×r2×h

عدده در نمیاد
مقدار rرو چند حساب کنیم

1 پسندیده

شعاع دیسپلیسر هست. قطر تقسیم بر 2 خیلی راحته که!!