کالیبره کردن تجهیز دیسپلسر (Displacer level transmitter)

با سلام
در آموزش ابزار دقیق اشار شده که روش displacer برای سیالات دوفازی مناسب است ولی روش DPTبه دلیل اینکه چگالی باید ثابت باشد مناسب دوفازی نیست. اما در روش displacer طبق فرمول نیروی شناوری به چگالی سیال وابسته است این چگونه قابل توجیه است؟

لطفا کالیبره کردن تجهیز دیسپلسر رو با دقت ببینین چون با محاسبات عددی نشون دادم چگونه برای سیالات دو فازه قابل استفاده است. در دیسپلیسر هر چی سیال شما چگالی ش بیشتر باشه وزن دیسپلیسر بیشتر کاهش پیدا می کنه