منظور از direct application در استانداردIPS-E-IN-110

سلام
در عبارت
Diaphragm sealed gages shall not be specified for services above 200 centigrade for direct application.
منظور از direct applicationچیست؟
اگر مثلا دما بالاتر از ۲۰۰ بود میتوان مثلا از سایفون بهر برد و سپس دیافراگم سیل را استفاده کرد؟

منظور این است که ارتباط مستقیم با سیال نداشته باشد چون دیافراگم اسیب میبیند. خیر امکان استفاده سیفون و دیافراگم هم زمان وجود ندارد