استفاده از Diaphragm Seal در Pressure Gauge

با سلام
جناب مهندس اگر در Pressure Gaugeها از Diaphragm Seal استفاده شود، آیا نیاز به Manifold هم وجود دارد یا نه؟

در بسته پاسخ داده شده است
خیر‌ولی برای سرویس های خاص جهت تخلیه سیال پشت دیافراگم ممکنه استفاده شه مانند اسید

2 پسندیده

جناب مهندس اگر از Manifold استفاده نکنیم، چگونه پشت دیافراگم سیل را هواگیری می کنیم؟

بالای دیافراگم سیل که روغن پک شده و بدون حضور هوا هست و قسمت پایین که با سیال در ارتباط مستقیم با سیال است کلا نیازی به هواگیری ندارد

1 پسندیده