Detector type of gas detector

سلام
در دیتا شیتی مربوط به gas detector نوع سنسور را IRگفته بود و detector type آن را conventional-continues diffusionنوشته بود. لطفا راجع به این conventional- continues diffusion توضیح بدهید
ممنون از زحمت شما

احتمالا منظور این بوده که طیف موج به صورت پیوسته شکل می گیرد و اندازه گیری به صورت پیوسته رخ می دهد و نه به صورت بازه ای