مدرک Design Criteria و تفاوت آن با Spec

لطفا در خصوص مدرک Design Criteria و تفاوت آن با Spec هم توضیحاتی را بفرمایید.
سپاسگزارم.

در فيلم توضيح داديم در خصوصش، مدرك design criteria در خصوص شرايط كلي طراحي تجهيزات نظير رنج، متريال، در نظر گرفته استانداردهاي ضد انفجار، گروههاي گازي ، استاندارد ip و خيلي چيزهاي ديگه صحبت مي كنه به عبارتي مدرك جنرال و عمومي است ولي اسپك صرفا در خصوص يك تجهيز خاص و روش هاي اندازه گيريش مواردي رو ارائه ميده مثلا اسپك فلو فقط در خصوص روش هاي مجاز اندازه گيري فلو در اون پروژه صحبت مي كنه