اطلاعات و عملکرد deluge valve

اطلاعات و نحوه کار و عملکرد در مورد deluge valve میخوام.ممنون

ولوهای مکانیکی هست و در حیطه ابزار دقیق قرار نمی گیره

از این شیر های برای زمانی که حجم زیاد آب در زمان کم نیاز می باشد استفاده میکنیم مانند سیستم های اطفا و کولينگ
که من از این ولو ها در سیستم های اطفا کار کردم و در مسیر اصلی اسپرينکلر ها نصب می شود و نوع سیستم اطفا خشک خواهد بود که با ارسال دستور اطفا از پنل های اعلام این شیر ها بصورت اتوماتیک سریع باز می گردد و نمیتوان دیگه دستور بسته شدن را داد
نحوه عملکرد آن ها هم به این صورت که یک دیسک و یا یک دیافراگم توسط فشار ورودی بصورت بالانس شده بسته مي باشد که این مسیر بالانس توسط یک شیر سلونوئيد کنترل می گردد در زمان اطفا جهت مسیر شیر سلونوئيد تغییر و فشار خط از پشت دیسک برداشته می شود و شیر در کسری از ثانیه باز خواهد شد

@819#578
با سلام درسته ولو مکانیکی هست ولی ادوات ابزاردقیقی هم روش نصبه مثل گیج فشار و سویچ فشار و لیمیت سویچ و غیره