استاندارد در خصوص Data Diode مابین OT-IT

با درود ، در خصوص Data Diode که بصورت سخت افزاری در ساختار شبکه صنعتی قرار داده شود
و استفاده آن در مابین شبکه OT و IT جهت جدا کردن و‌محافظت از شبکه OT ، آیا این تجهیز بصورت صد درصد امنیت شبکه OT را فراهم می آورد ؟
آیا استانداردی در این زمینه وجود دارد

و استاندارد مد نظر شما
NIST Special Publication 800-82

سلام
در ابتدا شما در نظر بگیرید که دیتا دیود فقط به شما ارتباط یکسویه میدهد،و امنیت مولفه های زیادی دارد.
حال شما برای امن سازی شبکه داخلی خود تمام مولفه ها را باید رعایت کنید و چک لیست های دوره ای را بررسی کنید سپس اگر نیازی برای جا ب جایی فایل از شبکه ناامن به امن بود دیتا دیود میتواندد اینکار را برای شما بکند و این اطمینان را بدهد که از سمت شبکه امن به شبکه نا امن دیتایی خارج نمیشود.