damping of peak pressures

Screenshot (144)
با عرض سلام و ادب خدمت استاد عزیز
محل جایگذاری PRV جهت رفع ضربات ناشی از افزایش ناگهانی فشار میبایست در مسیر Extend باشید لکن طبق تصویر میبینید که در مسیر retract تعبیه شده که اشتباه می باشد.

با سلام
همانطور که در شکل ملاحظه می کنید در حرکت یا کورس رفت جک(بالا رفتن جک) دو عدد PRV داریم که یکی برای محافظت از پمپ و دیگری محافظت از سیستم در زمان های ایجاد موج های فشاری در سیستم است.
دقت کنید که شیر PRV تعبیه شده در مسیر برگشت جک برای دمپ کردن حرکت ناگهانی سیال یا ممانعت از افزایش فشار در کورس برگشت جک می باشد.
لذا برای تمام مدهای فشاری در سیستم تعبیه PRV انجام شده است.
باتشکر

1 پسندیده