Cover کردن LTتوسط LG

جناب مهندس سلام لطفی عزیز
در بسته قسمت level فرمودین که LGباید LTرو پوشس دهد دلیل این کار چی هست مهندس جان و اینکه استاندارد مرتبط که این موضوع رو گفته باشه کدوم هست

مهندس بابت اموزش دلسوزانتون ممنونم

1 پسندیده

دلیل ش به خاطر اینه که موقع کالیبراسیون و یا صحت سنجی سیگنال خروجی DP می تونیم LG رو به عنوان مرجع قرار بدیم . استاندارد در این خصوص وجود نداره و این موضوع به موارد بهره برداری مربوط میشه

1 پسندیده