سوال فنی در رابطه با Cost Estimation,feasibility study

RFQs یعنی چی؟ به در چه مرحله ی از پروژه دقیقن است. مخفف چه کلمه ی است؟

Request for quote (RFQ)
به درحواستی اطلاق میگردد که طی آن از یک شرکت از مجموعه‌ای از تامین‌کنندگان یا ارائه‌دهندگان خدمات می‌خواهند تا قیمت‌های خود را بر اساس DATA SHEET ها و مستندات فنی ارائه کند

ممنون.مرسی