ساخته نشدن پورت com

@farshid#1631
به امید خدا مشکلشو متوجه شدم.
باید signature ویندوز رو غیرفعال کنید تا شناخته بشه آردوینو.

سلام مهندس
خدا قوت.
مهندس یک اردوینو نانو تازه گرفتم، وقتی متصلش می کنم به کامپیوتر ، پورت کام رو نشون نمیده تو دیوایس منجر.
ولی آردوینو مگا وصل کردم پورت Com نشون داد.
علتش چیه مال اردوینو نانو کام درست نمیشه ؟
دوتا برد نانو هم سالمه.
دو تا نانو دارم و از دوجا متفاوت هم خریدم.