تست closureبرای ولو

سلام
تست closure با سیال مایع چگونه انجام میشه؟ در بسته بیشتر به تست با گاز پرداخته شد

1 پسندیده

1 پسندیده

سلام و ادب
برای سیال تست از الزامات مربوط به بند 5.6 استاندارد API 598 استفاده می شود.
برای تست low pressur back seat و تست low pressure closure test باید و الزاما از گاز خنثی یا هوا استفاده نمایید
ولی برای تست فشار بالا high pressure closrure و high pressure back seat استفاده از مایع یا گاز منعی ندارد

اما برای شیرهای اطمینان، مطابق استاندارد ASME Sec XIII الزاما باید توسط همان سیالی که در فرایند است ، استفاده شود یعنی مثلا اگر سیال مایع است نمی توانید با گاز تست نمایید ، علت این امر نیز expansive force موجود در گازها است که مطابق API 520-1 برای گازها در حدود 3 الی 5 درصد فشار است و تست شیراطمینان سیال گاز با مایع استفاده شود، یا برعکس در فشار تنظیمی دچار اختلال 3 الی 5 درصدی خواهید شد. حتی اگر سیال بخار باشد باید با بخار تست نمایید یا شرایط خاص آن .
photo_۲۰۲۴-۰۱-۱۴_۲۳-۰۳-۴۳

2 پسندیده