مفهوم Certification ولو چیست؟

گواهینامه های ولو که باید طبق استاندارد en ارائه شود نظیر گواهینامه تست فشار ، عملکرد، نشتی و …

با سلام
آقای مهندس منظور از Certification ولو چیست؟