صدور Certificate

سلام

certificateهایی که اشاره شد(متریال، کالیبریشن، IP,EX) اینها را خود سازنده صادر میکند یا شرکت ثالث دیگری آنها را صادر میکنه؟
آخه اگه خود سازنده صادر کنه میتونه دروغ بگه؟

مشخصا خود سازنده نمیتونه برای کاری که خودش انجام داده گواهینامه صادر کنه به طور نمونه برای Ex certificate مراجعی مانند SIRA یا ATEX یا … وجود دارد.