capillary tube length

سلام. ببخشید برای تعیین طول کپیلری تیوب در ترنسمترهای فشار باید چطور عمل کرد؟ ممنون

@farzad_lotfi

این میزان براساس نقطه ای که میخواهید ترنسمیتر را نصب کنید در نظر گرفته می شود مثلا اگر در ارتفاع 5 متر قرار هست دیافراگم سیل کانکشن گردد طبیعتا باید طول کپیلاری به قدری باشد که روی زمین بتوان نصب کرد. مثلا در این حالت حداقل باید 7 متر باشد.

1 پسندیده