Capacitance level transmitter

اگر مخزنی داشته باشیم که در آن آب و نفت باشد با استفاده از ترانسمیتر خازنی:
۱- میتوان فقط سطح آب را بخوانیم؟
۲- میتوان فقط سطح نفت را بخوانیم؟
۳- آیا میتوان مجموع ارتفاع را داشت؟
۴- اگر خروجی سریالی باشد میتوان هم زمان هم ارتفاع آب و نفت را به تفکیک داشته باشیم وآیا چنین ترانسمیتری داریم ؟

1 پسندیده

با سلام
خازنی ها می توانند به تفکیک نوع سیال (بر اساس اینکه دی الکتریک تغییر کرده ) را اندازه بگیرند.
بازهم دوستان دیگر نظرشون رو بفرمایند.

در این شرایط صرفا میزان ارتفاع کل را می توان اندازه گیری کرد. یعنی به تفکیک میزان را به شما نمی دهد. هر چند که برخی از سازندگان ادعای این مورد را دارند ولی بیشتر مارکتینگ هست. جهت اندازه گیری اینترفیس بهترین گزینه رادارهای Guided wave یا همون تماسی ها هستند