ارسال دیتا از طریق can bus

سلام به مهندسین گرامی
دوتا id رو میخوام با پروتکل can با فواصل زمانی متفاوت ارسال و دریافت کنم از طریق میکروی stm32 و mcp 2515. یکی هر یک ثانیه و دیگری هر دو ثانیه. چطور میتونم این زمانها رو تغییر بدم