Calibration range for transmitter

سلام
1- برای انتخاب calibration range یک ترانسمیتر فشار می گویند که بهتر است طوری باشد که فشار نرمال بین 60 تا80 درصد رنج کالیبره باشد‌. چرا؟

2- آیا این موضوع برای سایر ترانسمیترها مانند دما، لول و… هم قابل اعمال است؟

تقریبا این مورد برای همه ترنسمیترها صادق است. تمام ترنسمیترها دارای یک میزان turn down ratio هستند و از آنجایی که در این بازه بهترین حالت خطی سازی سیگنال شکل میگیرد، این بازه را انتخاب میکنیم