ترنچ و cable tray

سلام

کابل هایISوNISو اکسترنال پاور(24VDC و 230V AC) تجهیزات ابزار دقیق آیا در یک ترچ میتوانند واقع شوند چه الزاماتی باید برای در نظر گرفته شود؟

برای Trayها چه طور باید در trayهای مجزا باشند؟
لطفا اگر استانداری هست نام ببرید؟

بله می توان داخل یک ترنچ کار کرد و فاصله بین شان 30 سانت در نظر گرفته شود. (IPS-IN-190)
خیر در یک سینی نمی توان کار کرد و باید سینی ها جدا باشد.