کاربرد burnt-out protection در ترانسمیتر

Burnout Protection Modes. … This form of burnout protection is called the burnout mode of a thermocouple instrument. In the event of a thermocouple burning out we can configure the meter to either have upscale burnout i.e. read high temperature or downscale burnout i.e. read low temperature.

در ترنسمیترهای دمایی اگه ترموکوپل دچار اسیب بشه میتونیم مشخص کنیم که میزان نمایش ان پس از fail شدن چقدر باشه تا سیستم رو دچار وقفه نکنه

ببخشید استاد burnt-out protection در ترانسمیتر ها چی هست و چکار میکنه ؟