brake valve with check valve

Screenshot (145)
با سلام و عرض ادب
سوالی داشتم خدمت شما استاد عزیز
اینکه چرا جریان سیال در مسیر Extend در نمودار هیدرولیکی فرستاده شده به جای عبور از چک ولو موازی شیر ترمز و تخلیه به مخزن وارد عملگر میشود در حالی که عملگر تحت بارگذاری می باشد.

با سلام

بیایید یک بار دیگر مفهوم شیر ترمزی با چک والو(سوپاپ) موازی با آن را با هم مرور کنیم:

اساساً شیر ترمزی در زمان هایی وارد مدار می‌شود که شیر 4/3 تحریک بوده و ناگهان تحریک برداشته و به حالت خنثی یا وسط شیر برمیگردد و قرار است در این حالت چون پورت های A , B شیر بسته می‌شوند شیر ترمزی نقش خود را عمل کند بر همین اساس سایز این شیر نسبت به خط اصلی بسیار کوچک بوده و دبی جریان از آن عبور نمی‌کند و فقط موج های فشاری را دمپ می‌کند.
در کورس رفت جریان روغن دو مسیر دارد ولی دقت کنید سایز اصلی برای جک و سایز شیر ترمزی به همراه چک والو بسیار کوچک است.
این سایز بسیار کوچک اجازه عبور فقط 2 تا 3 درصد جریان را نمی‌دهد چون مقاومت بسیار بالائی دارد. لذا جریان دبی پمپ قطعا به سمت جک حرکت خواهد کرد. همچنین این سوپاپ‌ها در صنعت قطعاٌ فنر دار خواهند بود.

بر همین اساس دبی کل پمپ به سمت جک می‌رود هرچند سر جک بارگذاری داشته باشیم.

باتشکر

1 پسندیده