تاثیر bench rangeبر سایز اکچویوتر فشار هوا

سلام
در پروژه ها معمولا فشار هوای ابزار دقیق از ۴ تا ۸ بار است. در این شرایط حد بالای بنچ رنج اکچویتر حداکثر چند میتواند باشد؟

این مورد باید از مدارک سازنده استخراج گردد