رفع خطای بارگذاری beams and column

[upl-image-preview ### ### url=https://forum.namatek.com/assets/files/2021-09-16/1631755891-671194-screenshot-20210916-054917-1.jpeg]

@Tuco#6072
سلام پوزش میخوام دیر پاسخ میدم
کسالتی دارم
لطفا به من پیام بدین در وات ساپ به سیستم شما وصل بشم