کنترل ولو از نوع Ball

سلام
اگر از بال ولو برای مقاصد کنترلی استفاده کنیم نیاز به سایزینگ دارد؟

بله