چرا در استاندارد، فقط backseat test هست و seat teast نیست؟

چرا تو استاندارد فقط backseat test هست و seat teast نیست ؟ و چه ولوهایی bi direction هستند-احساس میکنم کل تستهای ولو اشتباه بیان شده و backseat test اصلا اونطور نیست

@ghassem#5530 سلام وقت بخیر
پوزش میخوام بابت دیر پاسخ دادن کسالتی داشتم که مقدور به پاسخ دادن نبودم.

تست بک سیت تستی است که نشتی شیر را از اطراف ساقه در خصوص قسمت گلند بررسی میکند. تست بک سیت در خصوص شیرالاتی که گلند دارند و ساقه از بدنه خارج میشه قابل اعمال هست و در شیرهای دو طرفه مثل GATE و GLOBE مطرح هست و یا سیت تست که بررسی نشتی از نشیمنگاه هست متفاوت هست