استفاده از atg در مخازن

سلام،دلیل استفاده و نحوه کار tank gauging system چیه؟

در انتهای قسمت سطح این مورد توضیح داده شده است.