تست شیر آلات در api598

ببخشید در استاندارد api598 در مورد تست سیت صحبت نشده و فقط backseat امده است و در تعریف آن دذ بخش 3.1 نشتی استم و شفت بونت آمده است میشه در این خصوص راهنمایی بفرمایید، ضمن اینکه در جدول 1 نیز تست سیت نیامده است.

1 پسندیده

اما بالعکس این استاندارد، استاندارد API 6D در خصوص تست نشیمنگاه بحثی داره ولیکن از دیدگاه اینکه شیرها در خط لوله استفاده میشوند، بهتر هست برای شیرآلات عمومی که در خطوط لوله استفاده نمیشن، از این استاندارد نمیتوان استفاده نمود.

1 پسندیده

سلام وقت بخیر
در استاندارد Api598 تست مجزایی در خصوص سیت تست عنوان نشده و در عمل زمانی که backseat داره گرفته میشود، سیت هم چک میشه . تست backsaet هم نشتی هست که ممکنه شیر از کنار ساقه و درپوش داشته باشه. هر شیری امکان گرفتن تست backseat را ندارد.