معیارهای انتخاب طرح اتصال تیوب به تیوب شیت در مبدلهای حرارتی بر اساس API 660

معیارهای انتخاب طرح اتصال تیوب به تیوب شیت در مبدلهای حرارتی تیوب و پوسته بر اساس اپندیکس A استاندارد API 660-1 2020

:white_check_mark:1. در صورتی که احتمال خوردگی شیاری در سمت پوسته وجود دارد، حداقل 3 میلیمتر انتهایی تیوبها سمت پوسته باید اکسپند شود
:white_check_mark:2. با توجه به کار سختی متریال ناشی از عملیات اکسپند و استعداد آن به ترک خوردگی تنشی القایی محیطی پیشنهاد می شود، از جوش استحکامی استفاده شود، که در این حالت نیاز به یک عملیات اکسپند خفیف (light expand) به میزان 1 الی 3 درصد ضخامت تیوبها می باشد.

:hotsprings:3- الزامات جوش استحکامی : :zap:برای شرایط زیر باید جوش استحکامی در نظر گرفته شود ( در نکته بعدی بر اساس ASME Sec VIII تفاوت جوش استحکامی و جوش آب بندی ) بررسی خواهد گردید :
:zap:اگر فشار طراحی سمت تیوب یا پوسته بالاتر از 7000 psi باشد.
:zap:در صورتی که متریال داپلکس در محیط سولفید هیدروژن تر به کار رفته باشد.
:zap:در صورت استفاده از تیوب تیتانیوم ( البته به شرط داشتن حداقل ضخامت کافی )
:zap:در صورتی که تیوب فولاد زنگ نزن آستنیتی و تیوب شیت فولاد فریتی بوده و دما بالاتر از 400 فارنهایت باشد
:zap:مبدلهای حرارتی fixed tube sheet در پلنت های گوگردی نظیر کندانسورهای گوگرد:zap:، ری هتیر و پیشگرم کن های اسید گاز
:zap:دمای طراحی بالاتر از 205 درجه سانتی گراد
:zap:سرویس های سیکلی ( دمایی - فشاری ) : اختلاف دما بالاتر از 93 درجه سانتی گراد یا دامنه نوسان فشاری بالاتر از 20 درصد فشار طراحی و تعداد سیکل بالاتر از 150 سیکل در سال ( تقاطع ضربدری به API 571 و API 579 )
:zap:در سرویس های با شوک حرارتی
:zap:فاکتور Fy نسبت استحکامی تسلیمی تیوب شیت به تیوب مطابق انکس A از Div1 ، کمتر از 0.6 باشد

:rainbow::rainbow:4. الزامات جوش آب بند : تحت شرایط زیر بسته به نظر کارفرما می بایست از طرح اتصال جوش آب بند یا جوش استحکامی استفاده نمود:
:zap:زمانی که نشتی از سمت پرفشار به سمت کم فشار به دلایل فرایندی مجاز نباشد به عنوان مثال زمانی که به دلیل اختلاط و آلودگی سیال کم فشار، منجر به آسیب یا مخاطرات گردد، نظیر استیم کندانسور و آب خنک کننده، رجوع شود به خوردگی آب خنک کننده استاندارد API 571
:zap:مبدلهای حرارتی مربوط به بخار و یا آب ورودی بویلر با rating شرایط طراحی فلنج بالاتر از 150

:bomb::bomb:5. سرویس های هیدروژنی : برای سرویس های هیدروژنی در صورتی که یکی از شرایط زیر برقرار باشد، باید ترکیب اکسپند و جوش استحکامی به کار رود:
:zap:فشار طراحی مبدل بالاتر از 7000 psi باشد
:zap:دمای طارحی بالاتر از 230 درجه سانتی گراد باشد.

:bookmark_tabs:6. تیوب شیت دارای کلد :
در صورتی که هر دو سمت تیوب شیت دارای کلد یا جوش روکشی باشد، باید دارای جوش استحکامی در سمت تیوب بوده و هم چنین تمام طول تیوب درون تیوب شیت نیز اکسپند تا 3 میلیمتری سمت پوسته اکسپند گردد. در صورت استفاده از شیار (serration ) باید در فلز پایه تیوب شیت بوده بوده و در سمت پوسته نیز نباشد.

photo_۲۰۲۰-۱۰-۲۲_۲۳-۵۹-۰۱